за CD

Нониус окачвач долна част, за окачване на профили CD в комплект с Нониус шплент 1 бр. предвиден за големи натоварвания и случайни динамични натоварвания - за външни окачени тавани под навеси, подложени на пориви на вятър за огнезащита, използва се в съчетание с Нониус окачвач горна част.

Кръстата връзка за CD 60/27 HardFix

Директен окачвач за CD 60/27  за закрепване на профили CD 60/27

Анкерен окачвач за CD 60 за дървени конструкции за носещи дървени конструкции; окачва профил CD с анкерен окачвач; дървената конструкция се закрепва със самонарезни универсални винтове тип FN)

Въртящ анкервинкел за CD 60 за тавани, бърз и лесен монтаж, за окачване на профил CD с анкерно окачване; позволява монтаж (пресичане) на различни ъгли от 90° (на различни височини) на CD профили за монтаж спрямо носещи CD профили; използва се за тавани Кнауф Design; може допълнително да се закрепва с винтове LN 3.5×9 mm, не се използва за пожарозащитни тавани

Кръстата връзка за едно ниво за CD 60/27 за свързване под ъгъл 90° на CD профилите на едно ниво; осигуряване към CD с винтове LB 3,5 x 9, 5 mm

Директен окачвач за CD 49/15

Нониус окачвач за CD60/27 за окачване на профили CD 60/27 – доставя се заедно с шплент Нониус – 1 бр/окачвач, предвиден за големи натоварвания и случайни динамични натоварвания – за външни окачени тавани, под навеси, подложени на пориви на вятър, за тавани със специални изисквания за огнезащита; използва се в съчетание с окачвач Нониус горна част

Анкер винкел за CD 60/27

Анкер бърз окачвач за CD 60/27

Анкер бърз окачвач за CD 49/15 Optimum

Кръстата връзка за CD 60/ 27

Линейна връзка, удължител за CD 60/27

Универсиална връзка за CD 60/27

Акустична скоба за CD 60/27

Акустичен директен окачвач за CD 60/27

Акустичен регулируем директен окачвач за CD 
Няма намерени продукти.